Μετακόμιση μεταφορά επιχειρήσεων

Γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε επιχείρηση «ο χρόνος είναι χρήμα».

Η Ευρωμεταφορική αναλαμβάνει υπεύθυνα τη μεταφορά / μετακόμιση της επιχείρησης και του εξοπλισμού σας έτσι ώστε να κερδίσετε πολύτιμο χρόνο και να επαναλειτουργήσει η επιχείρηση άμεσα και απρόσκοπτα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η υπηρεσία μας μεταφοράς /μετακόμισης αρχείων που γλιτώνει σημαντικό χρόνο και κόπο από τους υπαλλήλους σας και πραγματοποιείται γρήγορα και ολοκληρωμένα από το έμπειρο προσωπικό μας.

Στα πλαίσια των υπηρεσιών μεταφοράς και μετακόμισης της Ευρωμεταφορικής σας παρέχουμε:

  • Δωρεάν εκτίμηση κόστους μεταφοράς/ μετακόμισης στον χώρο σας.
  • Πακετάρισμα γραφικής ύλης – αρχείων.
  • Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση επίπλων.
  • Πακετάρισμα ηλ. υπολογιστών και επίπλων.
  • Επανατοποθέτηση των επίπλων στους χώρους που έχουν επιλεγεί μαζί με την γραφική τους ύλη.
  • Αποσυσκευασία αρχείου και αρχειοθέτηση.
  • Μεταφορά ογκωδών, ευαίσθητων αντικειμένων.
  • Φόρτωση – εκφόρτωση με ανυψωτικό μηχάνημα.