Κώστας Κυριαζής

Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωμεταφορική για την μετακόμιση της οικοσκευής μου. ‘Ολα γίνανε με ταχύτητα και ευγένεια. Τους συστήνω ανεπιφύλακτα.

Posted in .